Kursprogram

SHU EQUI VET

ANNICA NYGREN Leg. veterinär

Kursprogram

Scandinavian School of Equine Osteopathy

OBS! Endast för veterinärer!


Första modulen, fredag - söndag: Frambenet


Fredag


10:00 - 11:00  Välkomna - presentation

11:00 - 11:15  Paus

11:15 - 12:15  Introduktion till Equine Osteopathy

12:15 - 13:00  Introduktion fortsätter

13:00 - 14:00  Lunch

14:00 - 15:00  Terminologi - exteriör

15:00 - 15:15  Paus

15:15 - 16:15  Anatomi - Biomekanik Skulder/Bog

16:15 - 16:30  Paus

I stallet;

16:30 - 17:30  Palpation - Biomekanisk Test av Skulder/Bog 

 


Lördag


09:00 - 10:00  Anatomi - Biomekanik Armbåge - Carpus

10:00 - 10:15  Paus

10:15 - 11:15  Anatomi - Biomekanik Armbåge - Carpus

11:15 - 12:15  Osteopatiska skador

12:15 - 13:15  Lunch

I stallet;

13:15 - 14:15  Biomekanisk Test - Normalisering Skulder/Bog

14:15 - 15:15  Normalisering Skulder/Bog

15:15 - 15:30  Paus

15:30 - 16:30  Palpation - Biomekanisk Test Armbåge - Carpus

16:30 - 17:30  Biomekanisk Test Armbåge - Carpus

Söndag


09:00 - 10:00  Anatomi - Biomekanik Phalanglederna

10:00 - 10:15  Paus

10:15 - 11:15  Biomekanik Phalanglederna

11:15 - 12:15  Repetition Skulder - Armbåge - Carpus

12:15 - 13:15  Lunch

I stallet;

13:15 - 14:15  Palpation Biomekanisk Test Phalanglederna

14:15 - 15:15  Normalisering Armbåge - Carpus - Phalanglederna


Andra modulen, fredag - söndag:

Bäckenet; Ilium - Sacrum - Höftleden


Fredag


10:00 - 11:00  Frågor och kommentarer från första modulen

11:00 - 11:15  Paus

11:15 - 12:15  Anatomi - Biomekanik Höftleden

12:15 - 13:00  Biomekanik Höftleden

13:00 - 14:00  Lunch

I stallet;

14:00 - 15:00  Repetition Frambenet

15:00 - 16:00  Palpation - Biomekanisk Test Höftleden

16:00 - 16:15  Paus

16:15 - 17:15  Normalisering Höftleden 

Lördag


09:00 - 10:00  Anatomi - Biomekanik Ilium

10:00 - 10:15  Paus

10:15 - 11:15  Biomekanik Ilium

11:15 - 12:15  Osteopatiska skador

12:15 - 13:15  Lunch

I stallet;

13:15 - 14:15  Repetition Höftleden

14:15 - 15:15  Palpation - Biomekanisk Test Ilium

15:15 - 15:30  Paus

15:30 - 16:30  Biomekanisk Test Ilium

16:30 - 17:30  Normalisering Ilium

Söndag


09:00 - 10:00  Anatomi - Biomekanik Sacrum

10:00 - 10:15  Paus

10:15 - 11:15  Biomekanik Sacrum

11:15 - 12:15  Osteopatisk skador

12:15 - 13:15  Lunch

I stallet;

13:15 - 14:15  Palpation - Biomekanisk Test Sacrum

14:15 - 15:15  Normalisering Sacrum

Tredje modulen, fredag - söndag: Bakbenet


Fredag


10:00 - 11:00  Frågor och kommentarer från första och andra modulerna

11:00 - 11:15  Paus

11:15 - 12:15  Anatomi - Biomekanik Knäleden

12:15 - 13:00  Biomekanik Knäleden

13:00 - 14:00  Lunch

I stallet;

14:00 - 15:00  Repetition Höftled - Ilium - Sacrum

15:00 - 16:00  Repetition Höftled - Ilium - Sacrum

16:00 - 16:15  Paus

16:15 - 17:15  Palpation - Biomekanisk Test Knäleden


Lördag


09:00 - 10:00  Anatomi - Biomekanik Hasleden

10:00 - 10:15  Paus

10:15 - 11:15  Biomekanik Hasleden

11:15 - 12:15  Anatomi - Biomekanik Phalanglederna

12:15 - 13:15  Lunch

I stallet;

13:15 - 14:15  Normalisering Knäleden

14:15 - 15:15  Palpation - Biomekanisk Test Hasleden

15:15 - 15:30  Paus

15:30 - 16:30  Normalisering Hasleden


Söndag


09:00 - 10:00  Anatomi - Biomekanik Phalanglederna

10:00 - 10:15  Paus

10:15 - 11:15  Biomekanik Phalanglederna

11:15 - 12:15  Anatomi - Biomekanik Käkleden - Tungbenet

12:15 - 13:15  Lunch

I stallet;

13:15 - 14:15  Palpation - Biomekanisk Test Phalanglederna

14:15 - 15:15  Normalisering Phalanglederna

Fjärde modulen, fredag - söndag:

Cervikal-, Thorakal- och Lumbalryggen, Revben och Diafragma, Svanskotorna, Käkleden, Tungbenet


Fredag


10:00 - 11:00  Frågor och kommentarer från de tre första modulerna

11:00 - 11:15  Paus

11:15 - 12:15  Biomekanik Käkleden - Tungbenet

12:15 - 13:00  Anatomi - Biomekanik Cervikalkotorna

13:00 - 14:00  Lunch

14:00 - 14:45  Biomekanik Cervikalkotorna

14:45 - 15:00  Paus

I stallet;

15:00 - 15:45  Palpation - Biomekanisk Test - Normalisering Käkleden - Tungbenet

15:45 - 16:45  Palpation - Biomekanisk Test C0/C1, C1 - C7

16:45 - 17:00  Paus

17:00 - 18:00  Normalisering C0/C1, C1 - C7

Lördag


09:00 - 10:00  Anatomi - Biomekanik Thorakalryggen

10:00 - 10:15  Paus

10:15 - 11:15  Biomekanik Thorakalryggen

11:15 - 12:15  Anatomi Biomekanik Revbenen

12:15 - 13:00  Biomekanik Revbenen

13:00 - 14:00  Lunch

I stallet;

14:00 - 15:00  Palpation - Biomekanisk Test Thorakalkotorna

15:00 - 16:00  Normalisering Thorakalkotorna

16:00 - 16:15  Paus

16:15 - 17:15  Palpation - Biomekanisk Test Revbenen

17:15 - 18:15  Normalisering Revbenen

Söndag


09:00 - 10:00  Anatomi - Biomekanik Lumbalryggen

10:00 - 10:15  Paus

10:15 - 11:15  Biomekanik Lumbalryggen

11:15 - 12:15  Anatomi - Biomekanik Diafragma - Svanskotorna

12:15 - 13:15  Lunch

13:15 - 14:15  Palpation - Biomekanisk Test - Normalisering Lumbalryggen - Svans

14:15 - 15:15  Palpation - Biomekanisk Test - Normalisering Svanskotorna - Diafragma


Examen


Utbildningen avslutas med en examen fördelad på en teoretisk del och en praktisk del.

Den teoretiska delen blir lördag mellan kl. 10:00 -13:00.

Den praktiska delen blir på lördag eftermiddag från kl. 14:00.


Den praktiska delen går till på följande sätt; studenterna sätter upp sig på en tidlista med början kl. 14:00, med 15 minuters mellanrum.

Man drar 3 kort. På dessa står det vilken led som ska testas och nedanför det, vilken fixering leden har. Studenten ska visa hur man utförligt testar den led som står på kortet, för att få tillräcklig information till att ställa en osteopatisk diagnos. Därefter ska studenten visa greppen för och förklara hur hon/han vill normalisera fixeringen som står uppgiven på kortet. De 3 korten fördelar sig på framben, bakben och kroppen. 


För godkänd examen krävs att man har uppnått minst 67% på den teoretiska examen och minst 80% på den praktiska examen.


Vid godkänd examen utdelas Diplom.


Copyright @ All Rights Reserved

ANNICA NYGREN

Leg. veterinär

Tvåårig specialistutbildning på häst

Certifierad Veterinär akupunktör IVAS

Certifierad Equine Osteopath ISEO

Ansvarig ledare för SHU


Grundare av SSHH, numera SHU. Ansvarig ledare vid Åsa Hästklinik AB 1992-1999. Har sedan 1999 arbetat huvudsakligen med akupunktur, osteopati och örtmedicin på häst.

Annica har ridit sedan barnsben med dressyr som huvudintresse, men har också ägt både trav- och galopphästar.Ta kontakt


Vombsvägen 31

247 96 Veberöd, Sverige

Email: annica@shuvet.se

Telefon: +46 (0)709 661165