Kursprogram

Första modulen, fredag - söndag: Frambenet


Fredag 


13:00 - 13:45  Välkomna - presentation - Introduktion till Equine Osteopathy

14:00 - 14:45  Motorneuron - Proprioceptorer

15:00 - 15:45  Osteopatiska tekniker

16:00 - 17:00  Anatomi, palpation och biomekanik bogen  

 


Lördag 


09:00 - 09:45  Testning och normalisering bogen

10:00 - 10:45  Anatomi, palpation och biomekanik armbågsleden

11:00 - 12:00  Testning och normalisering armbågsleden

12:00 - 13:00  LUNCH

13:00 - 17:00  I stallet: Testning och Normalisering av bogen och 

                     armbågsleden


Söndag


09:00 - 09:45  Anatomi - Biomekanik Carpus

10:00 - 10:45  Testning och normalisering Carpus

11:00 - 11:45   Biomekanik, testning och normalisering Phalanglederna

12:00 - 13:00  LUNCH

13:00 - 14:00  I stallet: Palpation, testning och normalisering Carpus

                     och phalanglederna

Andra modulen, fredag - söndag:

Bäckenet; Ilium - Sacrum - Höftleden


Fredag 


13:00 - 13:45  Repetition frambenets leder

14:00 - 14:45  Repetition frambenets leder

15:00 - 15:45  Anatomi - Biomekanik Ilium

                     Rörelsestörningar i SI-leden runt Iliums dorsala                                       transversella axel

16:00 - 17:00  Anatomi - Biomekanik Sacrum. Rörelsestörningar i SI-leden

                     runt Sacrums 3 axlar


Lördag 


09:00 - 09:45  Anatomi - Palpation- Biomekanik höftleden

10:00 - 10:45  Testning höftleden

11:00 - 11:45  Normalisering höftleden

12:00 - 13:00  LUNCH

13:00 - 17:00  I stallet: Repetition frambenets leder. Palpation -                                    testning - normalisering höftleden

Söndag 


09:00 - 09:45  Palpation och testning Ilium

10:00 - 10:45  Normalisering Ilium

11:15 - 12:00  Palpation och testning Sacrum

12:00 - 13:00  LUNCH

13:00 - 15:00  I stallet: Testning och normalisering Ilium

Tredje modulen, fredag - söndag: Bakbenet


Fredag 


13:00 - 13:45  Repetition höftleden och Ilium

14:00 - 14:45  Normalisering Sacrum

15:00 - 15:45  Normalisering Sacrum

16:00 - 17:00  Palpation och biomekanik knäledenLördag 


09:00 - 09:45  Biomekanisk testning knäleden

10:00 - 10:45  Normalisering knäleden

11:00 - 12:00  Palpation och biomekanik hasleden

12:00 - 13:00  LUNCH

13:00 - 17:00  I stallet: Repetition höftleden och Ilium. Testning och 

                     normalisering Sacrum. Testning och normalisering

                     knäleden.


Söndag 


09:00 - 09:45  Biomekanisk testning hasleden

10:00 - 10:45  Normalisering hasleden

11:15 - 12:00  Biomekanik, testning och normalisering phalanglederna

12:00 - 13:00  LUNCH

13:00 - 15:00  I stallet: Testning och normalisering hasleden och

                     phalanglederna

Fjärde modulen, fredag - söndag:

Käkleden, Tungbenet, Cervikalkotorna


Fredag 


13:00 - 13:45  Repetiton Sacrum och bakbenets leder

14:00 - 14:45  Repetition Sacrum och bakbenets leder

15:00 - 15:45  Tänder och käkleden

16:00 - 17:00  Biomekanik, testning och normalisering av käkleden


Lördag 


09:00 - 09:45  Tungan och tungbenet; anatomi, testning och normalisering

10:00 - 10:45  Biomekanik generellt ryggraden

11:00 - 11:45   Biomekanik Cervikalkotorna

12:00 - 13:00  LUNCH stallet;

13:00 - 17:00  I stallet: Repetition Sacrum och bakbenets leder. 

                     Testning och normalisering käkleden och tungbenet

Söndag 


09:00 - 09:45  Palpattion och testning C0/C1 och C1/C2

10:00 - 10:45  Palpation och testning nedre delen av halsen.

                     Normalisering C0/C1

11:00 - 12:00  Normalisering C1/C2 och C2 - C7

12:00 - 13:00  LUNCH

13:00 - 15:00  I stallet: Palpation, biomekanisk testning och 

                     normalisering av cervikalkotorna


Femte modulen, fredag - söndag:

Thorakal-, lumbal- och svanskotor, revben och diafragma


Fredag 


13:00 - 13:45  Repetition käkleden, tungbenet och cervikalkotorna

14:00 - 14:45  Biomekanik och testning thorakalkotorna

15:00 - 15:45  Testning och normalisering thorakalkotorna

16:00 - 17:00  Normalisering thorakalkotorna


Lördag 


09:00 - 09:45  Biomekanik, testning och normalisering revben

10:00 - 10:45  Testning och normalisering revben

11:00 - 12:00  Biomekanik och testning lumbalkotor

12:00 - 13:00  LUNCH

13:00 - 17:00  I stallet: Repetition käkled, tungben och cervikalkotor

                     Testning och noramlisering thorakalkotor

Söndag 


09:00 - 09:45  Normalisering lumbalkotor

10:00 - 10:45  Biomekanik, testning och normalisering svanskotor

11:00 - 12:00  Testning och normalisering Diafragma

12:00 - 13:00  LUNCH

13:00 - 15:00  I stallet: Testning och normalisering lumbalkotor

                     Testning och normalisering Diafragma

Examen


Utbildningen avslutas med en examen fördelad på en teoretisk del och en praktisk del.

Den teoretiska delen blir lördag mellan kl. 10:00 -13:00.

Den praktiska delen blir på lördag eftermiddag från kl. 14:00.


Den praktiska delen går till på följande sätt; studenterna sätter upp sig på en tidlista med början kl. 14:00, med 15 minuters mellanrum.

Man drar 3 kort. På dessa står det vilken led som ska testas och nedanför det, vilken fixering leden har. Studenten ska visa hur man utförligt testar den led som står på kortet, för att få tillräcklig information till att ställa en osteopatisk diagnos. Därefter ska studenten visa greppen för och förklara hur hon/han vill normalisera fixeringen som står uppgiven på kortet. De 3 korten fördelar sig på framben, bakben och kroppen. 


För godkänd examen krävs att man har uppnått minst 67% på den teoretiska examen och minst 80% på den praktiska examen.


Vid godkänd examen utdelas Diplom.