Smärtansikte


Smärtansikte


När en häst känner smärta visar den det med sitt ansiktsuttryck. I en forskningsstudie kunde man se hur ansiktsuttrycket förändrades när smärta inducerades. Man noterade också olika uttryck för smärta.


Först såg man att avståndet mellan öronen vid öronbasen ökade genom att öronen föll nedåt mot sidan av huvudet, samtidigt som de roterade utåt eller lite bakåt. Öronen kunde även vara asymmetriskt placerade och röra sig åt olika håll, men pekade sällan framåt eller bakåt.


Muskulaturen runt ögonen, framför allt muskeln som lyfter den inre delen av ögonbrynet och ögonlocket, blev spänd och gav ögonlocket ett vinklat utseende. Se bild nedanför. Blicken var spänd och inåtvänd. Ögonlocken kunde vara helt eller delvis stängda.


Näsborrarna vidgades från avlånga till mer kvadratiska och muskulaturen i mulen och kinderna blev spänd så att mulen fick ett mer spetsigt utseende och kindmusklerna blev mer framträdande. 


Hur många av dessa förändringar som de individuella hästarna visade varierade både mellan olika smärtstimuli och mellan individer.

Bilden till vänster; visar en häst som utsätts för smärta.


Bilden till höger; visar samma häst avslappnad med uppmärksamma öron och avslappnad blick

Avslappnad vilande häst

Häst som upplever smärta

När man bedömer smärta hos häst så ser man efter 9 olika beteende;

smärtansikte, allmänna smärtsymtom, aktivitetsnivå, positionen i boxen,

hästens kroppshållning eller belastning av benen, huvudets position,

uppmärksamhet mot det smärtsamma området, om hästen interagerar med andra hästar eller människor, intresse för mat.

Smärtansikte; typiskt vinklat utseende på det inre ögonlocket och ögonbrynet

Referens;

Gleerup KB, Forkman B, Lindegaard C, Andersen PH: An equine pain face. Vet Anaesth Analg. 2015 Jan: 42(1): 103-14.