Veterinärbehandling SI-led

Bild ovanför; visar bäckenet sett framifrån (all muskulatur och mjukdelar borttagna). Högsta punkten på korset bildas av de 2 uppstickande delarna i mitten.

Den långa nålen visar hur man sticker genom en stor del muskulatur för att komma i närheten av SI-leden, som ligger på undersidan av bäckenbenet. Se bilden nedanför.

Bilden ovanför; En MR-bild på området för SI-leden. SI-leden är en led mellan undersidan av bäckenbenet (Ilium) och korsbenet (Sacrum).

I januari 2019 skickade Animal Health Trust, Centre of Equine Science, Newmarket England, ut en enkät till hästveterinärer över hela världen. Anledningen var att så många veterinärer behandlar SI-ledsområdet och att det visar sig att det kan leda till en del komplikationer hos hästen. Allt från milda neurologiska symtom till att hästen blir liggande eller dör.

Det finns nämligen ingen studie som visar hur vanliga dessa komplikationer är, så därför denna enkät.

Frågorna rörde sig om vilka metoder som använts för att injicera i SI-ledsområdet och om man sett komplikationer som mild-moderat svaghet/ataxi (vinglighet), förlamning av olika lokala nerver ensidigt eller dubbelsidigt, att hästen lägger sig och inte kan komma upp direkt efter injektion eller efter en period av ataxi eller dubbelsidig förlamning av någon av nerverna i injektionsområdet. Om shivering eller tuppspattsliknande symtom uppstått och i så fall hur lång tid efter injektionen. Andra komplikationer är fläckvis svettning, förändrad svansföring, förlust av muskeltonus runt anus och/eller vulva, att hästen dog eller blev avlivad direkt efter injektionen.


Med tanke på risken för dessa allvarliga komplikationer är det märkligt att veterinärer får sig till att använda denna behandlingform när det inte heller finns någon forskning som visar att behandling med läkemedel i SI-ledsområdet ger något som helst positivt resultat. Det finns inte ens någon evidensbaserad information, som det heter, när man åtminstone har sammanställt en retrospektiv- eller långtidsstudie med ett tillräckligt stort antal hästar, som visar att injektion av läkemedel i närheten av SI-leden botar SI-ledsproblem.

Resultatet från enkäten har ännu inte sammanställts och enligt ansvarig forskare kommer det tyvärr att ta ett par år innan resultatet blir publicerat.


Det finns forskning som visar att det inte går att komma in i SI-leden med en injektion. Därför injiceras området i närheten av SI-leden med diverse läkemedel, oftast stora mängder kortison.

Animal Health Trust har försökt att sammanställa en långtidsstudie av olika behandlingsmetoder av SI-leden, men hade inte tillräckligt antal för att göra en statistisk analys. Däremot är deras erfarenhet att injektion av läkemedel i SI-ledsområdet inte ger några positiva resultat över huvudtaget.


Den franske veterinären Philippe Benoit, (vars mentor är Jean Marie Denoix, välkänd fransk hästveterinär), numera verksam i Kalifornien USA, har stor erfarenhet av att injicera SI-ledsområdet. Han menar att en häst som behandlas i SI-ledsområdet blir mindre smärtpåverkad en kort tid, men därefter blir den betydligt svagare i bakdelen och att frånsparken blir signifikat sämre.


Den vanligaste osteopatiska skadan i SI-leden, som jag behandlar, leder just till försämrad frånspark. Till skillnad från veterinärmedicinska behandlingsmetoder, ger osteopatisk behandling av SI-leden ökad kraft i frånsparken eftersom den återställer normal rörlighet i SI-leden.


Varför fortsätter veterinärer att påstå att de kan behandla SI-ledsproblem när det enda resultatet är att man utsätter hästarna för allvarliga risker och till och med förvärrar problemet!