Akupunktur

AKUPUNKTUR


Akupunktur kan användas till så mycket mer än smärtlindring och symtomatisk behandling. Till exempel:


En svag njureprocess

kan ge symtom som ledinflammation och gikt var som helst i kroppen. Växtvärk, urineringsproblem, matt päls,

ländryggssmärta, hormonella störningar som brunstproblem, infertilitet, korsförlamning.

Dessutom slem i luftvägarna, hosta, astma och hudproblem eller kroniska stressproblem.


Ett svagt immunsystem:

kan ge återkommande hudproblem, mugg

luftvägsproblem

nedsatt prestation

allergi


En svag lungaprocess:

förkylning, luftvägsinflammation

kan ses vid felläge av den mjuka gommen, utmattning, lungblödning

hosta, kronisk bronkit, astma

tröttnar tidigt i lopp eller hård träning

Akupunktur är en gammal behandlingsmetod som går ut på att man, efter att ha ställt riktig diagnos, aktiverar kroppens egna självläkande krafter genom att stimulera bestämda punkter. Dessa akupunkturpunkter kan stimuleras med nål, laser, injektion, massage etc.


Kroppen är full av energibanor, meridianer, som följer blodkärl, nerver, lymfkärl och interstitiella kanaler. Meridianerna har namn efter de organ de stimulerar/reglerar och förbinder akupunkturpunkterna i huden med dessa.


För att ställa en diagnos tar man hänsyn till hästens symtom och historia. Man palperar hela hästen, framförallt meridianerna och akupunktur-punkterna, och noterar förändringar som smärta, spänning, slappt väv, värme, kyla, förändrat elektriskt motstånd etc.


Dessutom undersöks hästen med hjälp av pulsdiagnostik som avslöjar balansen i de olika organprocesserna. Det är speciellt de svaga processerna som är intressanta, eftersom de är orsaken till de symtom hästen visar.