Sadeltillpassning

Sadeltillpassning


Bommen är den viktigaste delen på sadeln, eftersom den förmedlar kontakten mellan häst och ryttare. En bom kan vara smal-normal-vid. En väl tillpassad bom fördelar belastningen jämnt över bröstryggen och ger ett stort utrymme över manken och tornutskotten på bröstkotorna.


Börja med att undersöka sadelns undersida. Är bossorna symmetriska, på samma höjd och med samma lutning? Är stoppningen jämnt fördelad på båda sidor? Ett vanligt fel som jag har sett när mina kunder vill ha hjälp med sin sadel är just att sadelns båda bossor inte är lika. Även på en helt ny sadel.


Inspektera och palpera hästens rygg före och efter ridning; se om ryggmuskulaturen är symmetrisk på båda sidor om ryggraden, om det finns några vita eller tilltufsade hårstrån, lokal smärta eller svullnad.


Hur beter sig hästen när den blir sadlad? Dåligt tillpassad sadel kan leda till att hästen bits eller sparkas under uppsadling.


Placera sadeln 3-5cm bakom skulderbladet. När sadeln ligger där den ska, är då den djupaste delen av sätet horisontell? Om den är högre i den främre delen betyder det att bommen är för smal. Om den är lägre i den främre delen av sätet betyder det att bommen är för vid.


Du kan också trycka mot framvalvet respektive bakvalvet för att se om sadeln rör sig framåt eller bakåt.Det ska vara tillräckligt avstånd mellan manken och sadeln både med och utan ryttare. Bossorna ska ligga parallellt med ryggraden och måste vara i kontakt med muskulaturen i manke och rygg längs med hela bossan och på en stor yta, minst 10-12cm, från topp till botten.


Känn efter att sadeln har denna kontakt på båda sidor. Alternativt använd talk på bossorna och rid 10 minuter och se hur fördelningen av talket blir.

Man kan också blöta ned sadelläget med vatten och rida utan vojlock i 10 minuter. Där sadeln ligger an mot muskulaturen kommer hästen att vara torr, eftersom en lädersadel suger åt sig vattnet. Detta går inte att göra med en syntetisk sadel.


Sadeln ska inte vara för lång så att den bakre delen hamnar bakom det sista revbenet.

Sätet på sadeln ska anpassas till ryttarens bäcken, benlängd och storlek, så att denna kan sitta i balans. Detta är kanske det viktigaste kriteriet! En tillpassad sadel som ligger 100% rätt på hästen förblir inte väl tillpassad om inte ryttaren kan sitta i balans!


Kontrollera sadelgjordens läge, den ska hänga vertikalt ned, vinkelrätt mot marken utan att komma i kontakt med armbågen.


Sadeln ska ligga stilla i alla gångarter och vid hoppning och ge hästen en möjlighet att röra sig fritt och inte utsätta lokala områden för högt tryck. Notera om sadeln flyttar sig överdrivet mycket under ridning.


Kontrollera vojlockens placering före och efter ridning. En vojlock som glider framåt eller bakåt kan bero på dålig passform av sadel eller vojlock.


Observera svettmönstret under sadeln och vojlocken efter arbete. Hästen ska svettas jämnt under hela sadeln. Torra fläckar tyder på lokal tryckbelastning som förhindrar normal blodcirkulation och svettning.


Notera din hästs exteriör. Om kroppen är formad som en tunna kommer sadeln lättare att glida framåt.