Utfodring


SHU EQUI VET

ANNICA NYGREN Leg. veterinär

I utbildningen av hästterapeuter vid SHU ingår näringslära för häst. Eleverna får lära sig hur hästens matsmältningssystem fungerar, kunskap om olika foderslag och hur man gör en foderstat.


Hästen är anpassad för en gräsdiet. I frihet betar den 14 - 18 timmar per dygn, med korta pauser, som oftast är kortare än 2 timmar. Det samma har man sett i kontrollerade försök med hästar med fri tillgång på foder.


Hästens naturliga foder tar lång tid att tugga så därför äter hästen fort. När den får lättuggat kraftfoder äter den lika snabbt. Eftersom hästen inte känner mättnad som vi människor, ger inte kraftfoder den samma tillfreds-ställelsen för hästens ätbeteende som gräs eller vallfoder.


Hästens matsmältning är anpassad till att smälta fiberrikt foder. Energin, fettsyror, produceras då kontinuerligt av mikroorganismerna i tjocktarmen. För att mikro-organismerna ska fungera normalt måste fibrer tillföras i jämn takt.


En frisk och aktiv bakterieflora i tarmen minskar risken för uppkomst av skadliga bakteristammar. De frigör också mineraler från fodret och tillverkar vitaminer.


Hästens tarmar är anpassade till att alltid vara mer eller mindre fyllda. För lite gräs/vallfoder ökar risken för tarmvred. Tillräcklig mängd vallfoder behövs också för att hästens tänder skall slitas normalt och för att tillfredsställa hästens ätbeteende.

Hästen bör ha minst 1,2 - 1,3kg torrsubstans från gräs/vallfoder per 100kg kroppsvikt och dag. En häst på 500kg orkar äta 15kg torrsubstans foder per dag som motsvarar 18kg hö eller 75kg betesgräs.


Man bör inte minska mängden vallfoder till hästar som lätt blir feta, istället bör man använda ett vallfoder med lägre energiinnehåll. Till exempel kan delar av vallfodret ersättas med gräsfröhalm eller halm. Feta hästar skall inte få kraftfoder!


Hästar som har ett stort behov av energi bör i första hand få ett energirikt vallfoder. Det är bara till hästar i hård träning och tävling, och när vallfodret inte är tillräckligt energirikt, som man måste ge kraftfoder.


Många hästägare låter sig luras av foderproducenter att köpa dyra färdigfoder, som hästen inte behöver. De flesta hobbyhästar behöver bara ett bra vallfoder, salt och eventuellt ett mineraltillskott.


För att veta om hästen behöver tillskott av kraftfoder och mineraler, måste man ha en näringsanalys av vallfodret. Denna analys bör man kräva av höproducenten/försäljaren. Vallfodret bör ha en god balans mellan energi och protein.


Med hjälp av höanalysen sätter man upp en foderstat för den individuella hästen. Numera finns det bra websidor att köpa för att få hjälp med detta.

Näringslära och utfodring