SSEO

Plats; Jägersro Travbana, Malmö.

Utbildningen är upp delad på 5 moduler x 3 dagar.

Kursstart: ingen kurs planerad för närvarande

Totalt antal platser; max 15

Språk; svenska (om det behövs kan vissa begrepp/kompendium översättas till Norska, bokmål).

Kostnad; SEK9000 per undervisningsmodul, av vilka det är 5 x 3 dagar (fred em-sönd) + examen SEK4000.

Anmälan senast


Behovet att förebygga skador och underhålla hälsan hos våra sportshästar är stort. Det finns många kliniker och djursjukhus som har stora resurser och kunskaper att behandla hästar när skadan har skett, när överbelastningen har lett till ledinflammationer, skelett- eller mjukdelsskador.


Däremot saknas kunskap inom veterinärmedicinen att också hjälpa till med förebyggande behandling, så att hästen kan fortsätta att träna och tävla genom hela säsongen. Det saknas också kunskap om efterbehandling när hästen skall rehabiliteras efter en skada.


Självklart finns det fysioterapeuter i Sverige, men hästar behöver mer omfattande behandling av sina muskulära problem för att kunna ta till sig fysioterapi och klara av sin rehabilitering.


Målet med denna utbildning är att;

ge information om osteopatins historia och principer,

repetera anatomi, fysiologi och neurologi för att bättre förstå hästens biomekanik,

lära sig att palpera hela hästen och tolka den information palpation av de olika muskelgrupperna ger,

lära sig hur lederna fungerar biomekaniskt och hur man kan testa de olika ledernas biomekanik,

ställa osteopatiska diagnoser,

normalisera osteopatiska skador med strukturella tekniker.