Schema SHU

Program för skolhelgerna Kurs 2024-2025:


Lördagar och söndagar


09:30-10:45 Kursstart, genomgång av instuderingsfrågorna och eventuellt andra frågor.

10:45-11:00 Paus

11:00-11:45 Teoretisk föreläsning

11:45-12:00 Paus

12:00-13:00 Teoretisk föreläsning

13:00-14:00 Lunch

14:00-16:00 Teori/demonstrationer och praktiska övningar i stallet.

På lördagar kan undervisningen pågå till 17:00 om nödvändigt och till kl. 18:00 när vi behandlar hästar de sista helgerna. På söndagar börjar vi 09:30 och slutar alltid kl. 16:00, så att alla vet när de kan beställa eventuella returbiljetter.


Undervisningsprogram KURS 2024 -2025:

1. 20 - 21 januari 2024: Introduktion och översikt över kursen. Genomgång av lagen angående journalskrivning, anmälningsplikt, möjligheter att behandla sjuka djur, kvacksalverilagen, djurskyddslagen med mera. Introduktion av Traditionell kinesisk medicin, TCM, och pulsdiagnostik. Fysiologi: organsystemen. Patologi i organsystemen.

2. 17 - 18 februari 2024: Anatomi: Skelett framben. Fysiologi: Immunsystemet. Pulsdiagnostik. TCM: Historia. Energiprocessernas normala funktioner. De Fem elementen/faserna.

3. 16 - 18 mars 2024: Anatomi: Muskler framben, skelett bakben. TCM: Hur sjukdom uppstår. Hur ska man tolka symtom? Hästens reflexzoner. Pulsdiagnostik.

4. 6 - 7 april 2024: Anatomi: Ligament och muskler bakben, skelett ryggraden. TCM: Hur ska man tolka symtom? Klimatiska Influenser. De Fyra undersökningarna. Pulsdiagnostik.

5. 11 - 12 maj 2024: Anatomi: Muskler bakben, skelett skallen, djupa muskler längs ryggraden. TCM: De Åtta principerna. Hur fungerar naturmedicinsk behandling? Vad är en akupunkturpunkt? Smärtöverföring i nervsystemet. Hur fungerer en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras? Forskning inom akupunktur.

6. 15 - 16 juni 2024: Anatomi: Ytliga muskler på hals och kropp. TCM: Hur fungerar en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras. Pulsdiagnostik.

7. 24 - 25 augusti 2024: Akupunktur: Meridianer och punkter, introduktion. Eventuellt repetition TCM. Introduktion Osteopati. Osteopati: Biomekanik, testning och normalisering av bogen/skuldran.

8. 14 - 15 september 2024: TCM: Repetition TCM. Pulsdiagnostik. Osteopati och Biomekanik: Armbåge, carpus och phalanger. Hoven.

9. 12 - 13 oktober 2024: Delexamen I: Anatomi, Fysiologi och TCM. Osteopati och Biomekanik: Höftleden. Biomekanik: Ilium och Sacrum.

10. 16 - 17 november 2024: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bäcken/SI-leden.

11. januari 2025: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Knäleden. Repetition Ilium och Sacrum.

12. februari 2025: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Hasleden och phalanger bak.

13. februari 2025: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Käkleden och skallen. Tänder: anatomi, fysiologi, patologi.

14. mars 2025: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Halskotorna.

15. april-maj 2025: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bröstkotor och revben.

16. juni 2025: Akupunktur: Hur ska man gå till väga när man väljer punkter. Repetition Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Ländkotor-Svanskotor-Diafragma.

17. augusti 2025: Näringslära: Utfodring av häst. Örtmedicin för nybörjare. Undersökning och behandling patienter.

18. september 2025: Näringslära/Utfodring. Örtmedicin för nybörjare. Undersökning och behandling patienter

19. september - oktober  2025: Näringslära: Sätta upp en foderstat. Blodprov: Vad kan man utläsa av ett blodprov? Första hjälpen. Undersökning och behandling patienter.

20. november 2025: Delexamen II: Akupunktur, Osteopati, Näringslära/Utfodring.


All undervisning hålls av Annica Nygren. Eventuella förändringar av program och datum kan förekomma, men det kommer i så fall att informeras om i god tid


Program för skolhelgerna Kurs 2023-2024:


Lördagar och söndagar


09:30-10:45 Kursstart, genomgång av instuderingsfrågorna och eventuellt andra frågor.

10:45-11:00 Paus

11:00-11:45 Teoretisk föreläsning

11:45-12:00 Paus

12:00-13:00 Teoretisk föreläsning

13:00-14:00 Lunch

14:00-16:00 Teori/demonstrationer och praktiska övningar i stallet.

På lördagar kan undervisningen pågå till 17:00 om nödvändigt och till kl. 18:00 när vi behandlar hästar de sista helgerna. På söndagar börjar vi 09:30 och slutar alltid kl. 16:00, så att alla vet när de kan beställa eventuella returbiljetter.


Undervisningsprogram KURS 2023 - 2024:

1. 21 - 22 januari 2023: Introduktion och översikt över kursen. Genomgång av lagen angående journalskrivning, anmälningsplikt, möjligheter att behandla sjuka djur, kvacksalverilagen, djurskyddslagen med mera. Introduktion av Traditionell kinesisk medicin, TCM, och pulsdiagnostik. Fysiologi: organsystemen. Patologi i organsystemen.

2. 11 - 12 februari 2023: Anatomi: Skelett framben. Fysiologi: Immunsystemet. Pulsdiagnostik. TCM: Historia. Energiprocessernas normala funktioner. De Fem elementerna/faserna.

3. 4 - 5 mars 2023: Anatomi: Muskler framben, skelett bakben. TCM: Hur sjukdom uppstår. Hur ska man tolka symtom? Hästens reflexzoner. Pulsdiagnostik.

4. 1 - 2 april 2023: Anatomi: Ligament och muskler bakben, skelett ryggraden. TCM: Hur ska man tolka symtom? Klimatiska Influenser. De Fyra undersökningarna. Pulsdiagnostik.

5. 27 - 28 maj 2023: Anatomi: Muskler bakben, skelett skallen, djupa muskler längs ryggraden. TCM: De Åtta principerna. Hur fungerar naturmedicinsk behandling? Vad är en akupunkturpunkt? Smärtöverföring i nervsystemet. Hur fungerer en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras? Forskning inom akupunktur.

6. 17 - 18 juni 2023: Anatomi: Ytliga muskler på hals och kropp. TCM: Hur fungerar en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras. Pulsdiagnostik.

7. 26 - 27 augusti 2023: Akupunktur: Meridianer och punkter, introduktion. Eventuellt repetition TCM. Introduktion Osteopati. Osteopati: Biomekanik, testning och normalisering av bogen/skuldran.

8. 16 - 17 september 2023: TCM: Repetition TCM. Pulsdiagnostik. Osteopati och Biomekanik: Armbåge, carpus och phalanger. Hoven.

9. 14 - 15 oktober 2023: Delexamen I: Anatomi, Fysiologi och TCM. Osteopati och Biomekanik: Höftleden. Biomekanik: Ilium och Sacrum.

10. 18 - 19 november 2023: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bäcken/SI-leden.

11. 13 - 14 januari 2024: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Knäleden. Repetition Ilium och Sacrum.

12. 3 - 4 februari 2024: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Hasleden och phalanger bak.

13. 2 - 3 mars 2024: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Käkleden och skallen. Tänder: anatomi, fysiologi, patologi.

14. 23 - 24 mars 2024: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Halskotorna.

15. 4 - 5 maj 2024: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bröstkotor och revben.

16. 25 - 26 maj 2024: Akupunktur: Hur ska man gå till väga när man väljer punkter. Repetition Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Ländkotor-Svanskotor-Diafragma.

17. 10 - 11 augusti 2024: Näringslära: Utfodring av häst. Örtmedicin för nybörjare. Undersökning och behandling patienter.

18. 7 - 8 september 2024: Näringslära/Utfodring. Örtmedicin för nybörjare. Undersökning och behandling patienter

19. 28 - 29 september 2024: Näringslära: Sätta upp en foderstat. Blodprov: Vad kan man utläsa av ett blodprov? Första hjälpen. Undersökning och behandling patienter.

20. 2 - 3 november 2024: Delexamen II: Akupunktur, Osteopati, Näringslära/Utfodring.


All undervisning hålls av Annica Nygren. Eventuella förändringar av program och datum kan förekomma, men det kommer i så fall att informeras om i god tid