Schema SHU

Program för skolhelgerna Kurs 2022-2023:


Lördagar och söndagar


09:30-10:45 Kursstart, genomgång av instuderingsfrågorna och eventuellt andra frågor.

10:45-11:00 Paus

11:00-11:45 Teoretisk föreläsning

11:45-12:00 Paus

12:00-13:00 Teoretisk föreläsning

13:00-14:00 Lunch

14:00-16:00 Teori/demonstrationer och praktiska övningar i stallet.

På lördagar kan undervisningen pågå till 17:00 om nödvändigt och till kl. 18:00 när vi behandlar hästar de sista helgerna. På söndagar börjar vi 09:30 och slutar alltid kl. 16:00, så att alla vet när de kan beställa eventuella returbiljetter.


Undervisningsprogram KURS 2022 -2023:

1. 22 - 23 januari 2022: Introduktion och översikt över kursen. Genomgång av lagen angående journalskrivning, anmälningsplikt, möjligheter att behandla sjuka djur, kvacksalverilagen, djurskyddslagen med mera. Introduktion av Traditionell kinesisk medicin, TCM, och pulsdiagnostik. Fysiologi: organsystemen. Patologi i organsystemen.

2. 12 - 13 februari 2022: Anatomi: Skelett framben. Fysiologi: Immunsystemet. Pulsdiagnostik. TCM: Historia. Energiprocessernas normala funktioner. De Fem elementen/faserna.

3. 5 - 6 mars 2022: Anatomi: Muskler framben, skelett bakben. TCM: Hur sjukdom uppstår. Hur ska man tolka symtom? Hästens reflexzoner. Pulsdiagnostik.

4. 26 - 27 mars 2022: Anatomi: Ligament och muskler bakben, skelett ryggraden. TCM: Hur ska man tolka symtom? Klimatiska Influenser. De Fyra undersökningarna. Pulsdiagnostik.

5. 14 - 15 maj 2022: Anatomi: Muskler bakben, skelett skallen, djupa muskler längs ryggraden. TCM: De Åtta principerna. Hur fungerar naturmedicinsk behandling? Vad är en akupunkturpunkt? Smärtöverföring i nervsystemet. Hur fungerer en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras? Forskning inom akupunktur.

6. 11 - 12 juni 2022: Anatomi: Ytliga muskler på hals och kropp. TCM: Hur fungerar en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras. Pulsdiagnostik.

7. 20 - 21 augusti 2022: Akupunktur: Meridianer och punkter, introduktion. Eventuellt repetition TCM. Introduktion Osteopati. Osteopati: Biomekanik, testning och normalisering av bogen/skuldran.

8. 17 - 18 september 2022: TCM: Repetition TCM. Pulsdiagnostik. Osteopati och Biomekanik: Armbåge, carpus och phalanger. Hoven.

9. 15 - 16 oktober 2022: Delexamen I: Anatomi, Fysiologi och TCM. Osteopati och Biomekanik: Höftleden. Biomekanik: Ilium och Sacrum.

10. 3 - 4 december 2022: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bäcken/SI-leden.

11. Januari 2023: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Knäleden. Repetition Ilium och Sacrum.

12. Februari 2023: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Hasleden och phalanger bak.

13. Mars 2023: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Käkleden och skallen. Tänder: anatomi, fysiologi, patologi.

14. April 2023: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Halskotorna.

15. April/maj 2023: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bröstkotor och revben.

16. Maj/juni 2023: Akupunktur: Hur ska man gå till väga när man väljer punkter. Repetition Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Ländkotor-Svanskotor-Diafragma.

17. Augusti 2023: Näringslära: Utfodring av häst. Örtmedicin för nybörjare. Undersökning och behandling patienter.

18. September 2023: Näringslära/Utfodring. Örtmedicin för nybörjare. Undersökning och behandling patienter

19. Oktober 2023: Näringslära: Sätta upp en foderstat. Blodprov: Vad kan man utläsa av ett blodprov? Första hjälpen. Undersökning och behandling patienter.

20. November 2023: Delexamen II: Akupunktur, Osteopati, Näringslära/Utfodring.


All undervisning hålls av Annica Nygren. Eventuella förändringar av program och datum kan förekomma, men det kommer i så fall att informeras om i god tid


Program för skolhelgerna Kurs 2021-2022:


Lördagar och söndagar


09:30-10:45 Kursstart, genomgång av instuderingsfrågorna och eventuellt andra frågor.

10:45-11:00 Paus

11:00-11:45 Teoretisk föreläsning

11:45-12:00 Paus

12:00-13:00 Teoretisk föreläsning

13:00-14:00 Lunch

14:00-16:00 Teori/demonstrationer och praktiska övningar i stallet.

På lördagar kan undervisningen pågå till 17:00 om nödvändigt och till kl. 18:00 när vi behandlar hästar de sista helgerna. På söndagar börjar vi 09:30 och slutar alltid kl. 16:00, så att alla vet när de kan beställa eventuella returbiljetter.


Undervisningsprogram KURS 2021 - 2022:

1. 23 - 24 januari 2021: Introduktion och översikt över kursen. Genomgång av lagen angående journalskrivning, anmälningsplikt, möjligheter att behandla sjuka djur, kvacksalverilagen, djurskyddslagen med mera. Introduktion av Traditionell kinesisk medicin, TCM, och pulsdiagnostik. Fysiologi: organsystemen. Patologi i organsystemen.

2. 20 - 21 februari 2021: Anatomi: Skelett framben. Fysiologi: Immunsystemet. Pulsdiagnostik. TCM: Historia. Energiprocessernas normala funktioner. De Fem elementerna/faserna.

3. 20 - 21 mars 2021: Anatomi: Muskler framben, skelett bakben. TCM: Hur sjukdom uppstår. Hur ska man tolka symtom? Hästens reflexzoner. Pulsdiagnostik.

4. 17 - 18 april 2021: Anatomi: Ligament och muskler bakben, skelett ryggraden. TCM: Hur ska man tolka symtom? Klimatiska Influenser. De Fyra undersökningarna. Pulsdiagnostik.

5. 15 - 16 maj 2021: Anatomi: Muskler bakben, skelett skallen, djupa muskler längs ryggraden. TCM: De Åtta principerna. Hur fungerar naturmedicinsk behandling? Vad är en akupunkturpunkt? Smärtöverföring i nervsystemet. Hur fungerer en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras? Forskning inom akupunktur.

6. 12 - 13 juni 2021: Anatomi: Ytliga muskler på hals och kropp. TCM: Hur fungerar en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras. Pulsdiagnostik.

7. 28 - 29 augusti 2021: Akupunktur: Meridianer och punkter, introduktion. Eventuellt repetition TCM. Introduktion Osteopati. Osteopati: Biomekanik, testning och normalisering av bogen/skuldran.

8. 25 - 26 september 2021: TCM: Repetition TCM. Pulsdiagnostik. Osteopati och Biomekanik: Armbåge, carpus och phalanger. Hoven.

9. 23 - 24 oktober 2021: Delexamen I: Anatomi, Fysiologi och TCM. Osteopati och Biomekanik: Höftleden. Biomekanik: Ilium och Sacrum.

10. 27 - 28 november 2021: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bäcken/SI-leden.

11. 8 - 9 januari 2022: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Knäleden. Repetition Ilium och Sacrum.

12. 5 - 6 februari 2022: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Hasleden och phalanger bak.

13. 26 - 27 februari 2022: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Käkleden och skallen. Tänder: anatomi, fysiologi, patologi.

14. 19 - 20 mars 2022: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Halskotorna.

15. 7 - 8 maj 2022: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bröstkotor och revben.

16. 28 - 29 maj 2022: Akupunktur: Hur ska man gå till väga när man väljer punkter. Repetition Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Ländkotor-Svanskotor-Diafragma.

17. 13 - 14 augusti 2022: Näringslära: Utfodring av häst. Örtmedicin för nybörjare. Undersökning och behandling patienter.

18. 10 - 11 september 2022: Näringslära/Utfodring. Örtmedicin för nybörjare. Undersökning och behandling patienter

19. 1 - 2 oktober 2022: Näringslära: Sätta upp en foderstat. Blodprov: Vad kan man utläsa av ett blodprov? Första hjälpen. Undersökning och behandling patienter.

20. 5 - 6 november 2022: Delexamen II: Akupunktur, Osteopati, Näringslära/Utfodring.


All undervisning hålls av Annica Nygren. Eventuella förändringar av program och datum kan förekomma, men det kommer i så fall att informeras om i god tid