Schema SHU

SHU EQUI VET

ANNICA NYGREN Leg. veterinär

Schema för Skandinavisk Hästterapi Utbildning

Kurs 2019 - 2020 och Kurs 2020 - 2021


Program för skolhelgerna Kurs 2020-2021:


Lördagar och söndagar


09:30-10:45 Kursstart, genomgång av instuderingsfrågorna och eventuellt andra frågor.

10:45-11:00 Paus

11:00-11:45 Teoretisk föreläsning

11:45-12:00 Paus

12:00-13:00 Teoretisk föreläsning

13:00-14:00 Lunch

14:00-16:00 Teori/demonstrationer och praktiska övningar i stallet.

På lördagar kan undervisningen pågå till 17:00 om nödvändigt och till kl. 18:00 när vi behandlar hästar de sista helgerna. På söndagar börjar vi 09:30 och slutar alltid kl. 16:00, så att alla vet när de kan beställa eventuella returbiljetter.


Undervisningsprogram KURS 2020 -2021:

1. 25 - 26 januari 2020: Introduktion och översikt över kursen. Genomgång av lagen angående journalskrivning, anmälningsplikt, möjligheter att behandla sjuka djur, kvacksalverilagen, djurskyddslagen med mera. Introduktion av Traditionell kinesisk medicin, TCM, och pulsdiagnostik. Fysiologi: organsystemen. Patologi i organsystemen.

2. 22 - 23 februari 2020: Anatomi: Skelett framben. Fysiologi: Immunsystemet. Pulsdiagnostik. TCM: Historia. Energiprocessernas normala funktioner. De Fem elementen/faserna.

3. 21 - 22 mars 2020: Anatomi: Muskler framben, skelett bakben. TCM: Hur sjukdom uppstår. Hur ska man tolka symtom? Hästens reflexzoner. Pulsdiagnostik.

4. 18 - 19 april 2020: Anatomi: Ligament och muskler bakben, skelett ryggraden. TCM: Hur ska man tolka symtom? Klimatiska Influenser. De Fyra undersökningarna. Pulsdiagnostik.

5. 23 - 24 maj 2020: Anatomi: Muskler bakben, skelett skallen, djupa muskler längs ryggraden. TCM: De Åtta principerna. Hur fungerar naturmedicinsk behandling? Vad är en akupunkturpunkt? Smärtöverföring i nervsystemet. Hur fungerer en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras? Forskning inom akupunktur.

6. 13 - 14 juni 2020: Anatomi: Ytliga muskler på hals och kropp. TCM: Hur fungerar en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras. Pulsdiagnostik.

7. 29 - 30 augusti 2020: Akupunktur: Meridianer och punkter, introduktion. Eventuellt repetition TCM. Introduktion Osteopati. Osteopati: Biomekanik, testning och normalisering av bogen/skuldran.

8. 26 - 27 september 2020: TCM: Repetition TCM. Pulsdiagnostik. Osteopati och Biomekanik: Armbåge, carpus och phalanger. Hoven.

9. 24 - 25 oktober 2020: Delexamen I: Anatomi, Fysiologi och TCM. Osteopati och Biomekanik: Höftleden. Biomekanik: Ilium och Sacrum.

10. 28 - 29 november 2020: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bäcken/SI-leden.

11. Januari 2021: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Knäleden. Repetition Ilium och Sacrum.

12. Februari 2021: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Hasleden och phalanger bak.

13. Mars 2021: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Käkleden och skallen. Tänder: anatomi, fysiologi, patologi.

14. April 2021: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Halskotorna.

15. Maj 2021: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bröstkotor och revben.

16. Juni 2021: Akupunktur: Hur ska man gå till väga när man väljer punkter. Repetition Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Ländkotor-Svanskotor-Diafragma.

17. Augusti 2021: Näringslära: Utfodring av häst. Örtmedicin för nybörjare. Undersökning och behandling patienter.

18. September 2021: Näringslära/Utfodring. Örtmedicin för nybörjare. Undersökning och behandling patienter

19. Oktober 2021: Näringslära: Sätta upp en foderstat. Blodprov: Vad kan man utläsa av ett blodprov? Första hjälpen. Undersökning och behandling patienter.

20. November 2021: Delexamen II: Akupunktur, Osteopati, Näringslära/Utfodring.


All undervisning hålls av Annica Nygren. Eventuella förändringar av program och datum kan förekomma, men det kommer i så fall att informeras om i god tid


Program för skolhelgerna Kurs 2019-2020:


Lördagar och söndagar


09:30-10:45 Kursstart, genomgång av instuderingsfrågorna och eventuellt andra frågor.

10:45-11:00 Paus

11:00-11:45 Teoretisk föreläsning

11:45-12:00 Paus

12:00-13:00 Teoretisk föreläsning

13:00-14:00 Lunch

14:00-16:00 Teori/demonstrationer och praktiska övningar i stallet.

På lördagar kan undervisningen pågå till 17:00 om nödvändigt och till kl. 18:00 när vi behandlar hästar de sista helgerna. På söndagar börjar vi 09:30 och slutar alltid kl. 16:00, så att alla vet när de kan beställa eventuella returbiljetter.


Undervisningsprogram KURS 2019 - 2020:

1. 19 - 20 januari 2019: Introduktion och översikt över kursen. Genomgång av lagen angående journalskrivning, anmälningsplikt, möjligheter att behandla sjuka djur, kvacksalverilagen, djurskyddslagen med mera. Introduktion av Traditionell kinesisk medicin, TCM, och pulsdiagnostik. Fysiologi: organsystemen. Patologi i organsystemen.

2. 2 - 3 februari 2019: Anatomi: Skelett framben. Fysiologi: Immunsystemet. Pulsdiagnostik. TCM: Historia. Energiprocessernas normala funktioner. De Fem elementerna/faserna.

3. 2 - 3 mars 2019: Anatomi: Muskler framben, skelett bakben. TCM: Hur sjukdom uppstår. Hur ska man tolka symtom? Hästens reflexzoner. Pulsdiagnostik.

4. 30 - 31 mars 2019: Anatomi: Ligament och muskler bakben, skelett ryggraden. TCM: Hur ska man tolka symtom? Klimatiska Influenser. De Fyra undersökningarna. Pulsdiagnostik.

5. 4 - 5 maj 2019: Anatomi: Muskler bakben, skelett skallen, djupa muskler längs ryggraden. TCM: De Åtta principerna. Hur fungerar naturmedicinsk behandling? Vad är en akupunkturpunkt? Smärtöverföring i nervsystemet. Hur fungerer en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras? Forskning inom akupunktur.

6. 1 - 2 juni 2019: Anatomi: Ytliga muskler på hals och kropp. TCM: Hur fungerar en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras. Pulsdiagnostik.

7. 17 - 18 augusti 2019: Akupunktur: Meridianer och punkter, introduktion. Eventuellt repetition TCM. Introduktion Osteopati. Osteopati: Biomekanik, testning och normalisering av bogen/skuldran.

8. 21 - 22 september 2019: TCM: Repetition TCM. Pulsdiagnostik. Osteopati och Biomekanik: Armbåge, carpus och phalanger. Hoven.

9. 19 - 20 oktober 2019: Delexamen I: Anatomi, Fysiologi och TCM. Osteopati och Biomekanik: Höftleden. Biomekanik: Ilium och Sacrum.

10. 16 - 17 november 2019: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bäcken/SI-leden.

11. 11 - 12 januari 2020: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Knäleden. Repetition Ilium och Sacrum.

12. 8 - 9 februari 2020: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Hasleden och phalanger bak.

13. 7 - 8 mars 2020: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Käkleden och skallen. Tänder: anatomi, fysiologi, patologi.

14. 28 - 29 mars 2020: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Halskotorna.

15. 24 - 25 april 2020: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bröstkotor och revben.

16. 30 - 31 maj 2020: Akupunktur: Hur ska man gå till väga när man väljer punkter. Repetition Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Ländkotor-Svanskotor-Diafragma.

17. 15 - 16 augusti 2020: Näringslära: Utfodring av häst. Örtmedicin för nybörjare. Undersökning och behandling patienter.

18. 12 - 13 september 2020: Näringslära/Utfodring. Örtmedicin för nybörjare. Undersökning och behandling patienter

19. 10 - 11 oktober 2020: Näringslära: Sätta upp en foderstat. Blodprov: Vad kan man utläsa av ett blodprov? Första hjälpen. Undersökning och behandling patienter.

20. 7 - 8 november 2020: Delexamen II: Akupunktur, Osteopati, Näringslära/Utfodring.


All undervisning hålls av Annica Nygren. Eventuella förändringar av program och datum kan förekomma, men det kommer i så fall att informeras om i god tid 

Copyright @ All Rights Reserved

ANNICA NYGREN

Leg. veterinär

Tvåårig specialistutbildning på häst

Certifierad Veterinär akupunktör IVAS

Certifierad Equine Osteopath ISEO

Ansvarig ledare för SHU


Grundare av SSHH, numera SHU. Ansvarig ledare vid Åsa Hästklinik AB 1992-1999. Har sedan 1999 arbetat huvudsakligen med akupunktur, osteopati och örtmedicin på häst.

Annica har ridit sedan barnsben med dressyr som huvudintresse, men har också ägt både trav- och galopphästar.Ta kontakt


Vombsvägen 31

247 96 Veberöd, Sverige

Email: annica@shuvet.se

Telefon: +46 (0)709 661165