Osteopati


Osteopati


Ordet osteopati är en sammansättning av osteon, som betyder ben, och pathos, som betyder lidande. Osteopatins grundare var Andrew Taylor Still (1828 - 1917). Han var en amerikansk läkare som menade att den konventionella medicinska behandlingen av patienter hade allvarliga brister.


Efterhand som hans kliniska kunskaper utvecklade sig, skapade Still ett nytt system för diagnosticering och behandling med två huvudteser.


Första huvudtesen; både fysiska och mentala sjukdomar skall behandlas genom att normalisera kroppens struktur och funktion. Det innebär en detaljerad kunskap i anatomi, som är basen i Stills diagnostiska och kliniska arbete, framför allt genom en noggrann diagnosticering med hjälp av palpation, och behandling med hjälp av manipulation.


Den andra huvudtesen understryker vikten av hälsa och välbefinnande mentalt, emotionellt och spirituellt, samt avhåll från alkohol, droger och andra för hälsan negativa ovanor.


Osteopati på häst är en överföring från osteopati på människa och har blivit praktiserat sedan 1970-talet. Organiserad undervisning i osteopati på häst har pågått de senaste 15 - 20 åren.

Osteopati kan beskrivas som ett mekaniskt system för kroppen som håller all kommunikation med hjärnan öppen och som förebygger alla störningar av cirkulationen av blod och andra kroppsvätskor.


Osteopatins principer är att kroppen, genom ett komplicerat balanssystem, strävar efter självreglering och självläkning och att kroppen fungerar som en enhet där struktur (anatomi) och funktion är ömsesidigt beroende av varandra.


Hälsa är ett naturligt tillstånd av harmoni och kroppen är ett perfekt maskineri skapat för hälsa och aktivitet. Ett gott hälsotillstånd existerar så länge cirkulationen av blod och andra kroppsvätskor är normal och vi har en fungerande nervaktivitet.


Sjukdom är alltid resultatet av bakomliggande och multifaktoriella orsaker som leder till mekaniska begränsningar av cirkulationen av blod och kroppsvätskor, och av nervaktiviteten. Påverkan från miljö, sociala och mentala faktorer bidrar som orsak till sjukdom.


Kroppen har alla kemiska ämnen som behövs för att återställa hälsan i vävnader och organ. Behandlingen går därför ut på att avlägsna mekaniska begränsningar så att cirkulationen av blod och kroppsvätskor samt nervaktiviteten återigen kan fungera normalt och därmed ge möjlighet för de kemiska ämnena och reparationsprodukterna att nå fram till de skadade eller sjuka områdena.


Kiropraktik har utvecklats från och är en utbrytargrupp från osteopatin, men är i första hand riktad mot att återställa mobiliteten i lederna genom manipulationer lokaliserade till symtomen.


Diagnosticeringen inom osteopati baserar sig på att identifiera mönster av dålig funktion, med stor vikt på samspelet mellan kroppens alla delar. Osteopatisk behandling har inte bara som mål att återställa lokal funktion, men också att identifiera och avlägsna faktorer som kan leda till akuta återfall.