Schema SHU

Program för skolhelgerna Kurs I 2018-2019:

 

Lördagar och söndagar

 

09:30-10:45 Kursstart, genomgång av instuderingsfrågorna och eventuellt andra frågor.

10:45-11:00 Paus

11:00-11:45 Teoretisk föreläsning

11:45-12:00 Paus

12:00-13:00 Teoretisk föreläsning

13:00-14:00 Lunch

14:00-16:00 Teori/demonstrationer och praktiska övningar i stallet.

På lördagar kan undervisningen pågå till 17:00 om nödvändigt och till kl. 18:00 när vi behandlar hästar de sista helgerna. På söndagar börjar vi 09:30 och slutar alltid kl. 16:00, så att alla vet när de kan beställa eventuella returbiljetter.

 

Undervisningsprogram KURS I 2018 -2019:

1. 20 - 21 januari 2018: Introduktion och översikt över kursen. Genomgång av lagen angående journalskrivning, anmälningsplikt, möjligheter att behandla sjuka djur, kvacksalverilagen, djurskyddslagen med mera. Introduktion av Traditionell kinesisk medicin, TCM, och pulsdiagnostik. Fysiologi: organsystemen. Patologi i organsystemen.

2. 17 - 18 februari 2018: Anatomi: Skelett framben. Fysiologi: Immunsystemet. Pulsdiagnostik. TCM: Historia. Energiprocessernas normala funktioner. De Fem elementerna/faserna.

3. 17 - 18 mars 2018: Anatomi: Muskler framben, skelett bakben. TCM: Hur sjukdom uppstår. Hur ska man tolka symtom? Hästens reflexzoner. Pulsdiagnostik.

4. 21 - 22 april 2018: Anatomi: Ligament och muskler bakben, skelett ryggraden. TCM: Hur ska man tolka symtom? Klimatiska Influenser. De Fyra undersökningarna. Pulsdiagnostik.

5. 26 - 27 maj 2018: Anatomi: Muskler bakben, skelett skallen, djupa muskler längs ryggraden. TCM: De Åtta principerna. Hur fungerar naturmedicinsk behandling? Vad är en akupunkturpunkt? Smärtöverföring i nervsystemet. Hur fungerer en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras? Forskning inom akupunktur.

6. 9 - 10 juni 2018: Anatomi: Ytliga muskler på hals och kropp. TCM: Hur fungerar en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras. Pulsdiagnostik.

7. 11 - 12 augusti 2018: Akupunktur: Meridianer och punkter, introduktion. Eventuellt repetition TCM. Introduktion Osteopati. Osteopati: Biomekanik, testning och normalisering av bogen/skuldran.

8. 8 - 9 september 2018: TCM: Repetition TCM. Pulsdiagnostik. Osteopati och Biomekanik: Armbåge, carpus och phalanger. Hoven.

9. 6 - 7 oktober 2018: Delexamen I: Anatomi, Fysiologi och TCM. Osteopati och Biomekanik: Höftleden. Biomekanik: Ilium och Sacrum.

10. 3 - 4 november 2018: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bäcken/SI-leden.

11. 26 - 27 januari 2019: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Knäleden. Repetition Ilium och Sacrum.

12. 16 - 17 februari 2019: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Hasleden och phalanger bak.

13. 16 - 17 mars 2019: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Käkleden och skallen. Tänder: anatomi, fysiologi, patologi.

14. 13 - 14 april 2019: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Halskotorna.

15. 18 - 19 maj 2019: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bröstkotor och revben.

16. 8 - 9 juni 2019: Akupunktur: Hur ska man gå till väga när man väljer punkter. Repetition Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Ländkotor-Svanskotor-Diafragma.

17. 3 - 4 augusti 2019: Näringslära: Utfodring av häst. Undersökning och behandling patienter.

18. 7 - 8 september 2019: Näringslära/Utfodring. Undersökning och behandling patienter.

19. 5 - 6 oktober 2019: Näringslära: Sätta upp en foderstat. Blodprov: Vad kan man utläsa av ett blodprov? Första hjälpen. Undersökning och behandling patienter.

20. 2 -3 november 2019: Delexamen II: Akupunktur, Osteopati, Näringslära/Utfodring.

 

All undervisning hålls av Annica Nygren. Eventuella förändringar av program och datum kan förekomma, men det kommer i så fall att informeras om i god tid

 

Program för skolhelgerna Kurs II 2019-2020:

 

Lördagar och söndagar

 

09:30-10:45 Kursstart, genomgång av instuderingsfrågorna och eventuellt andra frågor.

10:45-11:00 Paus

11:00-11:45 Teoretisk föreläsning

11:45-12:00 Paus

12:00-13:00 Teoretisk föreläsning

13:00-14:00 Lunch

14:00-16:00 Teori/demonstrationer och praktiska övningar i stallet.

På lördagar kan undervisningen pågå till 17:00 om nödvändigt och till kl. 18:00 när vi behandlar hästar de sista helgerna. På söndagar börjar vi 09:30 och slutar alltid kl. 16:00, så att alla vet när de kan beställa eventuella returbiljetter.

 

Undervisningsprogram KURS II 2019 - 2020:

1. 19 - 20 januari 2019: Introduktion och översikt över kursen. Genomgång av lagen angående journalskrivning, anmälningsplikt, möjligheter att behandla sjuka djur, kvacksalverilagen, djurskyddslagen med mera. Introduktion av Traditionell kinesisk medicin, TCM, och pulsdiagnostik. Fysiologi: organsystemen. Patologi i organsystemen.

2. 2 - 3 februari 2019: Anatomi: Skelett framben. Fysiologi: Immunsystemet. Pulsdiagnostik. TCM: Historia. Energiprocessernas normala funktioner. De Fem elementerna/faserna.

3. 2 - 3 mars 2019: Anatomi: Muskler framben, skelett bakben. TCM: Hur sjukdom uppstår. Hur ska man tolka symtom? Hästens reflexzoner. Pulsdiagnostik.

4. 30 - 31 mars 2019: Anatomi: Ligament och muskler bakben, skelett ryggraden. TCM: Hur ska man tolka symtom? Klimatiska Influenser. De Fyra undersökningarna. Pulsdiagnostik.

5. 4 - 5 maj 2019: Anatomi: Muskler bakben, skelett skallen, djupa muskler längs ryggraden. TCM: De Åtta principerna. Hur fungerar naturmedicinsk behandling? Vad är en akupunkturpunkt? Smärtöverföring i nervsystemet. Hur fungerer en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras? Forskning inom akupunktur.

6. 1 - 2 juni 2019: Anatomi: Ytliga muskler på hals och kropp. TCM: Hur fungerar en akupunkturpunkt och hur kan de stimuleras. Pulsdiagnostik.

7. 17 - 18 augusti 2019: Akupunktur: Meridianer och punkter, introduktion. Eventuellt repetition TCM. Introduktion Osteopati. Osteopati: Biomekanik, testning och normalisering av bogen/skuldran.

8. 21 - 22 september 2019: TCM: Repetition TCM. Pulsdiagnostik. Osteopati och Biomekanik: Armbåge, carpus och phalanger. Hoven.

9. 19 - 20 oktober 2019: Delexamen I: Anatomi, Fysiologi och TCM. Osteopati och Biomekanik: Höftleden. Biomekanik: Ilium och Sacrum.

10. 16 - 17 november 2019: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bäcken/SI-leden.

11. Januari 2020: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Knäleden. Repetition Ilium och Sacrum.

12. Februari 2020: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Hasleden och phalanger bak.

13. Mars 2020: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Käkleden och skallen. Tänder: anatomi, fysiologi, patologi.

14. April 2020: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Halskotorna.

15. Maj 2020: Akupunktur: Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Bröstkotor och revben.

16. Juni 2020: Akupunktur: Hur ska man gå till väga när man väljer punkter. Repetition Meridianer och punkter. Osteopati och Biomekanik: Ländkotor-Svanskotor-Diafragma.

17. Augusti 2020: Näringslära: Utfodring av häst. Undersökning och behandling patienter.

18. September 2020: Näringslära/Utfodring. Undersökning och behandling patienter.

19. Oktober 2020: Näringslära: Sätta upp en foderstat. Blodprov: Vad kan man utläsa av ett blodprov? Första hjälpen. Undersökning och behandling patienter.

20. November 2020: Delexamen II: Akupunktur, Osteopati, Näringslära/Utfodring.

 

All undervisning hålls av Annica Nygren. Eventuella förändringar av program och datum kan förekomma, men det kommer i så fall att informeras om i god tid

ANNICA NYGREN

Leg. veterinär

Tvåårig specialistutbildning på häst

Certifierad Veterinär akupunktör IVAS

Certifierad Equine Osteopath ISEO

Ansvarig ledare för SHU

 

Grundare av SSHH, numera SHU. Ansvarig ledare vid Åsa Hästklinik AB 1992-1999. Har sedan 1999 arbetat huvudsakligen med akupunktur, osteopati och örtmedicin på häst.

Annica har ridit sedan barnsben med dressyr som huvudintresse, men har också ägt både trav- och galopphästar.

 

 

Ta kontakt

 

Vombsvägen 31

247 96 Veberöd, Sverige

Email: annica@shuvet.se

Telefon: +46 (0)709 661165

 

Copyright @ All Rights Reserved