Hem

SKANDINAVISK HÄSTTERAPI UTBILDNING

 

Startade 2001 som SSHH, Skandinavisk Skola för Holistisk Hästterapi, i Norge. Annica Nygren, leg.veterinär, var en av grundarna. 2013 tog Annica Nygren ensam över ansvaret för utbildningen och den döptes om till SHU.

Eleverna utbildas i anatomi, fysiologi, patologi, TCM - traditionell kinesisk medicin med akupunktur och pulsdiagnostik, osteopati, näringslära och utfodring. Huvudfokus är att lära eleverna att ställa korrekta orsaksrelaterade akupunktur- och osteopatidiagnoser och inte i första hand att behandla symtomatiskt. Du kan läsa mer om Akupunktur och Osteopati under Artiklar.

Utbildningen är förlagd till en helg i månaden i 2 år, totalt 20 helger, med stort krav på självstudier av presenterat material mellan helgerna. Föreläsningarna hålls i Korsvirkeshuset på Jägersro travbana i Malmö och den praktiska delen sker i samarbete med Travskolan på Jägerso.

Utbildningsstart för nästa kurs är 19 januari 2019. Kursen som startar i januari 2019 är nu full.

Datum för utbildningshelgerna under 2019 och vad som undervisas respektive helg, hittar du om du klickar på Schema vid SHU längre ned på sidan.

 

Längre ned på denna sidan finner du mer information om SHU

 

 

Ansvarig ledare och undervisare är Annica Nygren,

Leg. Veterinär, Certifierad Veterinär Akupunktör IVAS, Certifierad Equine Osteopath ISEO.

Läs mer om Annica Nygren under OM i menyn eller klicka på Läs mer-knappen nedanför.

Anatomi & Fysiologi

 

 

 

 

Näringslära & Utfodring

TCM Akupunktur

 

Osteopati

 

Osteopati

 

Tänder

 

Förutsättningar för antagning och studier vid SHU

 

Du måste vara minst 18 år gammal och ha god erfarenhet av att sköta och hantera hästar. För att kunna undersöka och behandla en häst, utan att riskera att utsätta sig själv eller hästen för skador, krävs att man kan "läsa" hästen. Denna förmåga kan man bara utveckla om man har god erfarenhet av hästhantering. Det är viktigt att all hantering sker på hästens premisser och att hästen får en god upplevelse av behandlingen.

Det är självklart en fördel, men inget krav, om man har tidigare utbildning i hästens anatomi, eftersom det blir mycket nya namn på latin.

Du bör ha tillgång till flera hästar för att kunna träna palpation och pulsdiagnostik.

För att ha möjlighet att läsa in studiematerialet och träna praktiskt bör du i snitt avsätta minst 2 timmar per dag.

Allt undervisningsmaterial finns både på svenska och norska (bokmål), som är väldigt likt det danska skriftspråket.

 

Ansökning

Du ansöker genom att trycka på Kontakt i menyn eller klicka på Ansökning nedanför.

Här fyller du i ditt namn, epost, gärna adress och telefonnummer och skriver några ord om dig själv. När detta är klart trycker du på Skicka. När jag har fått din ansökning tar jag kontakt och vi sätter upp en tid för en telefonintervju. Nästa kurs startar i januari 2019.

Den kursen är nu full. Nästa utbildningsstart är i januari 2020.

 

INNAN du skickar in din ansökan bör du tänka igenom följande; Har du tid och ambition att fullföra 2 års intensiva studier? Har du möjlighet att betala för utbildningen? Om svaret är Ja på båda frågorna kan du skicka in din ansökan genom att trycka på knappen "Ansökning" nedanför.

 

Kostnad och betalning

Undervisningen är uppdelad på fyra terminer, totalt 20 helger . Vårterminen består av 6 helger och höstterminen av 4.

Utbildningen kostar Skr 4500 per helg, terminsavgiften skall betalas i förskott för varje termin. I avgiften ingår moms, allt undervisningsmaterial som behövs, samt kaffe/te och tilltugg.

Vårterminerna kostar Skr 27000, 6 helger, och höstterminerna kostar Skr 18000, 4 helger.

I särskilda fall kan terminsavgiften delas upp, men för att ha rätt att deltaga i undervisningen måste minst Skr4500, för den aktuella helgen, betalas i förskott. Eftersom betalningen är uppdelad på fyra terminer innebär det att studenten kan hoppa av före nästa termin utan att bli skyldig att betala för resterande terminer. Om studenten har deltagit i undervisningen terminens första helg innebär det att man förpliktigar sig att betala för hela terminen, även om man inte deltar i undervisningen resten av terminen.

 

Om du blir antagen

Om du blir antagen skickar jag ett kontrakt. Det är först när du har skickat tillbaka ett underskrivet exemplar som du har försäkrat dig om en plats. I god tid före terminstart skickar jag ut Litteraturlista, Ordningsregler, Adresslista på deltagande studenter, Schema.

 

 

 

Närvaro, examen och titel

Om studenten inte är närvarande hela eller delar av en skolhelg kommer utdelat material att skickas per post. Studenten har också möjlighet att ställa frågor om materialet per epost eller helgen efter.

För godkänd examen krävs att studenten har varit närvarande minst 18 av 20 helger eller att frånvaron sammanlagt inte överskrider motsvarande 2 helger. Missade helger kan tas igen tillsammans med efterföljande kurs.

 

Det hålls 2 delexamen. Del I; Teoretisk del; anatomi, fysiologi, TCM. Praktisk del; anatomi.

Del II: Teoretisk del; akupunktur, osteopati, näringslära, tänder.

Praktisk examen, 2 delar; akupunktur respektive osteopati.

 

Betygssättning är Godkänd eller Icke godkänd. Vid godkänd examen utdelas Diplom.

Titel; Diplomerad SHU Holistisk Hästterapeut.

Diplomerad har här samma status som certifierad.

 

Vid Icke godkänd examen har man rätt till ytterligare 2 försök. De 2 första gångerna ingår i terminsavgiften, men det tredje försöket kommer att kosta Skr2000 + moms per teoretisk del och Skr500 + moms per praktisk del. Om man inte deltar/hoppar över examen, räknas det som att man förbrukat ett av sina försök.

 

Avhopp

Studenten kan avsluta utbildningen efter varje termin. Om studenten hoppar av efter terminstart kvarstår kravet om fullt betald terminsavgift.

Vid problematiskt uppförande socialt eller fackligt kan studenten utvisas. Detta har ännu aldrig hänt, och kommer bara att ske i ohållbara situationer. Då kommer terminsavgiften för resterande skolhelger inte att betalas tillbaka.

 

Boende

Boende får eleverna ordna själva. Det går buss till Jägersro från Malmö centrum; Busslinje 1, som går från/via Gustav Adolfs torg, Triangeln, Södervärn och vidare till Jägersro.

 

En kurs i osteopati för hästpraktiserande veterinärer planeras.

För mer information tryck på Läs mer-knappen nedanför

Scandinavian School of Equine Osteopathy

Osteopati för veterinärer

ANNICA NYGREN

Leg. veterinär

Tvåårig specialistutbildning på häst

Certifierad Veterinär akupunktör IVAS

Certifierad Equine Osteopath ISEO

Ansvarig ledare för SHU

 

Grundare av SSHH, numera SHU. Ansvarig ledare vid Åsa Hästklinik AB 1992-1999. Har sedan 1999 arbetat huvudsakligen med akupunktur, osteopati och örtmedicin på häst.

Annica har ridit sedan barnsben med dressyr som huvudintresse, men har också ägt både trav- och galopphästar.

 

 

Ta kontakt

 

Vombsvägen 31

247 96 Veberöd, Sverige

Email: annica@shuvet.se

Telefon: +46 (0)709 661165

 

Copyright @ All Rights Reserved